dijous, 4 de setembre de 2014

Primera trobada entorn del Paradigma ProvitalEl Procés de Gènesi del Paradigma Provital està fent els primers passos. El 14 de juny del 2014, dos mesos després que sortissin a la llum els primers textos sobre el Paradigma Provital, es va dur a terme una “Trobada de potencials participants del Procés de Gènesi” que va consistir en una presentació, una conferència, un col·loqui i un cercle. La dinamització de l'acte va córrer a càrrec de dos membres del Consell de Gènesi, Oleguer Llimona i Laia Vidal, els quals van proposar diverses activitats, tan senzilles com efectives, per a propiciar un ambient de gratitud, coneixença i confiança entre els participants. La conferència va ser a càrrec de Blai Dalmau, fundador del paradigma, i el col·loqui va comptar amb la participació d'una vintena de persones que havien mostrat interès en saber més sobre les idees i propostes bàsiques d'aquest naixent paradigma cultural. La trobada va tenir lloc a Can Pladevall, una bonica masia de Gaserans (Girona), en un entorn natural i rural.

En la conferència, Blai Dalmau va presentar les idees bàsiques del naixent paradigma, reflexionant sobre les necessitats humanes, sobre la situació del món contemporani, sobre el llegat cultural positiu del qual disposem, sobre els requeriments de claredat i renovació ideològica i sobre la vitalitat com a concepte nuclear i com a realitat transversal a diversos àmbits de l'existència. Per introduir aquest darrer tema, va citar passatges de diversos autors (Hölderlin, Duhm, Marcos, Debord, Mumford, etc.) que s'han referit a la centralitat de la vida i va explicar que el Paradigma Provital té el propòsit de sistematitzar, interconnectar i cohesionar diverses propostes que apunten en el sentit de maximitzar la vitalitat de la vida, per així conferir-los-hi major harmonia, claredat, refinament i potència. Així, si la desvitalització en curs és un fenomen que afecta a totes les persones, totes les dimensions de l'existència i tots els nivells del sistemes vius, només un gir fonamental, un canvi de civilització, pot posar remei definitiu a aquestes problemàtiques estretament interconnectades. En aquest sentit, Blai Dalmau va esmentar i definir breument els anomenats Principis Provitals (Autonomia, Amor, Veritat, Cooperació i Comunió) i va explicar que aquests poden constituir una brúixola per a reorientar totes les dimensions i guiar tots els moments de la vida, realitzant així un canvi de rumb fonamental en les tendències avui dominants. A més, aquests principis són en realitat diversos aspectes d'un mateix fenomen, d'una mateixa tendència, de manera que només la seva realització conjunta i conscient pot aconseguir fer-los plenament efectius.

La conferència va esdevenir col·loqui en la mesura que el ponent va plantejar preguntes per a l'audiència i que aquesta en va formular també per al ponent. Així, es va parlar de quins poden ser els trets característics de la nova cultura provital en algunes dimensions concretes de l'existència humana, com ara l'energia i la sanitat. D'altra banda, alguns participants van preguntar sobre les possibilitats d'extensió massiva del Paradigma Provital i Blai Dalmau va respondre que aquest estava concebut per a potenciar molts fenòmens diferents que actualment són molt minoritaris però que, en estar basats en reflexions rigoroses, anhels profunds i experiències àmpliament compartides, eren potencialment extensibles a amplis sectors de la població. Van sorgir també algunes qüestions sobre els aspectes organitzatius del Procés de Gènesi del Paradigma Provital i es van exposar les possibilitats de desenvolupament que s'han estat pensant des del Consell de Gènesi. En aquest sentit, Blai Dalmau va explicar succintament el projecte, encara en gestació, d'una Universitat Provital, és a dir, un marc d'interacció per a estimular la reflexió i l'estudi col·lectiu així com generar dinàmiques de retroalimentació positiva per tal de seguir avançant en el desenvolupament de la cultura provital i del Paradigma Provital.

Consell de Gènesi del Paradigma Provital
Setembre del 2014


Vídeo de la conferència:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada